Акредитація
Новорічна хімічна феєрія
27 грудня 2023 року о 12:00 в рамках проекту інженерна школа KPISchool "Майбутній КПІшник" буде проведена Новорічна Хімічна Феєрія! Адреса: Берестейський
Інженерна школа KPISchool
Інженерна школа KPISchool в рамках проєкту «Майбутній КПІшник» - додаткові заняття технічного спрямування (робототехніка, електроніка, програмування тощо) із
Дні відкритих дверей
Дні відкритих дверей - корпус № 4, ауд. 253 "Велика хімічна аудиторія" з 10.00 до 18.00 Контактний телефон 093-557-82-67 19.02.2016 – п’ятниця 26.02.2016 –
Вступникам! Електронний вступ цілодобово.
Шановні вступники!!! Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” приймає ваші документи навіть вночі — подавайте документи
Силабуси 2023-2024 Магістри
Другий рівень

Нормативні дисципліни

Цикл загальної підготовки
ЗО01.1 Завантажити - Інтелектуальна власність та патентознавство Керівник курсу Данильченко Марія Андріївна. (кафедра конструювання машин) З кафедри Інтелектуальної власності та приватного права відповідно до розкладу
ЗО01.2 Завантажити - Інтелектуальна власність та патентознавство Частина 2. Патентознавство та набуття прав
ЗО02 Завантажити - Основи інженерії та технології сталого розвитку Лекції та семінари проводять: канд. техн .наук, доцент, доцент кафедри ШІ Бендюг Владислав Іванович , канд. техн .наук, доцент, , доцент кафедри ШІ Джигирей Ірина Миколаївна, канд. техн .наук, доцент, , доцент кафедри ШІ Комариста Богдана Миколаївна
ЗО03 Завантажити - Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни Викладачі кафедри: КАМТС № 1 Відповідальна: доцент Олізько Юлія Михайлівна
ЗО04 Завантажити - МАРКЕТИНГ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ - Лектор : к.т.н., доцент кафедри економіки і підприємництва Підлісна О.А., Практичні: к.т.н., доцент кафедри економіки і підприємництва Підлісна О.А.

Цикл професійної підготовки
ПО 01 Завантажити - Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалів Лектор: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, Практичні заняття: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович
ПО 02 Завантажити - Спеціальні розділи хімічної технології переробки полімерів Лектор: к.т.н., старший викладач Савченко Денис Олександрович, Практичні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
ПО 03 Завантажити - Сучасні хімічні технології мінеральних в’яжучих матеріалів Лектор: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович, Практичні заняття: к.т.н., ст. викладач., Сікорський Олексій Олексійович
ПО04 Завантажити - Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів Лектор: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович, Лабораторні: к.т.н., доц., Тобілко Вікторія Юріївна, к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович
ПО 05 Завантажити - Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла Лектор: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович, Лабораторні: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович
ПО 06 Завантажити - Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень Лектор: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.,Практичні: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.
ПО 07 Завантажити - Наукова робота за темою магістерської дисертації 2 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Інформація про керівника курсу викладачів к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович
ПО 08 Завантажити Практика Координатори: к.т.н., доц. Яценко А.П. – кафедра ХТКС Ст. викл., к.т.н. Сікорський О.О. – кафедра ХТКМ Керівники практики від кафедр затверджуються у встановленому порядку
ПО 09 Завантажити - Виконання магістерської дисертації. Координатор – к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович. Керівники магістерських дисертацій затверджуються у встановленому порядку

Вибіркові дисципліни
Завантажити - Ф-Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
1/1 Завантажити - Фізико-хімічні основи отримання ефективних в’яжучих речовин та композиційних матеріалів на основі вторинних сировинних ресурсів Лектор:
к.т.н., доц. Глуховський Ігор Вікторович, Лабораторніі: к.т.н., доц. Глуховський Ігор Вікторович, PhD, асист. Коваленко Юрій Олексійович
1/2 Завантажити - Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна Лабораторні заняття: асистент Шнирук Олег Миколайович
1/3 Завантажити - Комп'ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів Лектори: к.х.н., ст. викл. Пилипенко Ігор Володимирович,
Лабораторні заняття (комп'ютерний практикум): к.х.н., ст. викл. Пилипенко Ігор Володимирович
2/1 Завантажити - Процеси структуроутворення та твердіння композицій на основі неорганічних в’яжучих. Робоча програма освітньої компоненти Лектор: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович, Лабораторні заняття: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович
2/2 Завантажити - Конструювання та оснащення виробництва полімерних композитів Лектор Д.т.н.,професор Пєтухов Аркадій Дем’янович, Лабораторні заняття асистент Шнирук Олег Миколайович, shnyruk@gmail.com
2/3 Завантажити - Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла Лектор: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М., lar_spas@yahoo.com Лабораторні роботи: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.
3/1 Завантажити - Синтез полімерів Лектор: д.т.н.,професор Пащенко Євген Олександрович, Лабораторні: ст. викл., к.т.н. Сікорський Олексій Олексійович
3/2 Завантажити - Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу Лектор: Д.х.н., доцeнт Ковальчук Ірина Андріївна, kowalchukiryna@gmail.com Лабораторні роботи: Д.х.н., доцeнт Ковальчук Ірина Андріївна
3/3 Завантажити - Механізм утворення цементуючих фаз в’яжучого Лектор: к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Лабораторні роботи: Асистент Коваленко Юрій Олексійович
4/1 Завантажити Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу Лектори к.т.н., доцент Племянніков Микола Миколайович, Лабораторний практикум: к.т.н., доцент Племянніков Микола Миколайович, к.т.н.,ст. викл. Жданюк Наталія Василівна
4/2Завантажити - Технологія виготовлення композитів на основі гуми Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, luba_xtkm@ukr.net Лабораторні заняття: асистент Шнирук Олег Миколайович
4/3 Завантажити - Сучасні в'яжучі речовини спеціального призначення к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Лабораторні роботи: Асистент Коваленко Юрій Олексійович