Акредитація
Центр міжнародної освіти
Завантажити - оновлений сайт центру Міжнародної освіти Завантажити - центр Міжнародної освіти - посилання на освітні пограми
Договори про співпрацю
Завантажити На сайт кафедри ХТКМ додано інформацію про підписані договори про співпрацю (меморандуми) між кафедрою та підрприємствами, науковими установами та
Анонс конференції 2024 рік
До уваги студентів, аспірантів, науковців та викладачів! Запрошуємо Вас взяти участь в ХIIІ Міжнародній науково-практичній Web-конференції «Композиційні
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Силабуси 2023-2024 Магістри
Другий рівень

Нормативні дисципліни

Цикл загальної підготовки
ЗО01.1 Завантажити - Інтелектуальна власність та патентознавство Керівник курсу Данильченко Марія Андріївна. (кафедра конструювання машин) З кафедри Інтелектуальної власності та приватного права відповідно до розкладу
ЗО01.2 Завантажити - Інтелектуальна власність та патентознавство Частина 2. Патентознавство та набуття прав
ЗО02 Завантажити - Основи інженерії та технології сталого розвитку Лекції та семінари проводять: канд. техн .наук, доцент, доцент кафедри ШІ Бендюг Владислав Іванович , канд. техн .наук, доцент, , доцент кафедри ШІ Джигирей Ірина Миколаївна, канд. техн .наук, доцент, , доцент кафедри ШІ Комариста Богдана Миколаївна
ЗО03 Завантажити - Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська) Робоча програма навчальної дисципліни Викладачі кафедри: КАМТС № 1 Відповідальна: доцент Олізько Юлія Михайлівна
ЗО04 Завантажити - МАРКЕТИНГ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ - Лектор : к.т.н., доцент кафедри економіки і підприємництва Підлісна О.А., Практичні: к.т.н., доцент кафедри економіки і підприємництва Підлісна О.А.

Цикл професійної підготовки
ПО 01 Завантажити - Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалів Лектор: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, Практичні заняття: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович
ПО 02 Завантажити - Спеціальні розділи хімічної технології переробки полімерів Лектор: к.т.н., старший викладач Савченко Денис Олександрович, Практичні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
ПО 03 Завантажити - Сучасні хімічні технології мінеральних в’яжучих матеріалів Лектор: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович, Практичні заняття: к.т.н., ст. викладач., Сікорський Олексій Олексійович
ПО04 Завантажити - Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів Лектор: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович, Лабораторні: к.т.н., доц., Тобілко Вікторія Юріївна, к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович
ПО 05 Завантажити - Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла Лектор: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович, Лабораторні: к.х.н., ст. викл., Пилипенко Ігор Володимирович
ПО 06 Завантажити - Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень Лектор: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.,Практичні: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.
ПО 07 Завантажити - Наукова робота за темою магістерської дисертації 2 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Інформація про керівника курсу викладачів к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович
ПО 08 Завантажити Практика Координатори: к.т.н., доц. Яценко А.П. – кафедра ХТКС Ст. викл., к.т.н. Сікорський О.О. – кафедра ХТКМ Керівники практики від кафедр затверджуються у встановленому порядку
ПО 09 Завантажити - Виконання магістерської дисертації. Координатор – к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович. Керівники магістерських дисертацій затверджуються у встановленому порядку

Вибіркові дисципліни
Завантажити - Ф-Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
1/1 Завантажити - Фізико-хімічні основи отримання ефективних в’яжучих речовин та композиційних матеріалів на основі вторинних сировинних ресурсів Лектор:
к.т.н., доц. Глуховський Ігор Вікторович, Лабораторніі: к.т.н., доц. Глуховський Ігор Вікторович, PhD, асист. Коваленко Юрій Олексійович
1/2 Завантажити - Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна Лабораторні заняття: асистент Шнирук Олег Миколайович
1/3 Завантажити - Комп'ютерні технології в процесах виробництва неорганічних керамічних матеріалів Лектори: к.х.н., ст. викл. Пилипенко Ігор Володимирович,
Лабораторні заняття (комп'ютерний практикум): к.х.н., ст. викл. Пилипенко Ігор Володимирович
2/1 Завантажити - Процеси структуроутворення та твердіння композицій на основі неорганічних в’яжучих. Робоча програма освітньої компоненти Лектор: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович, Лабораторні заняття: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович
2/2 Завантажити - Конструювання та оснащення виробництва полімерних композитів Лектор Д.т.н.,професор Пєтухов Аркадій Дем’янович, Лабораторні заняття асистент Шнирук Олег Миколайович, shnyruk@gmail.com
2/3 Завантажити - Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла Лектор: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М., lar_spas@yahoo.com Лабораторні роботи: К.х.н., доцeнт Спасьонова Л.М.
3/1 Завантажити - Синтез полімерів Лектор: д.т.н.,професор Пащенко Євген Олександрович, Лабораторні: ст. викл., к.т.н. Сікорський Олексій Олексійович
3/2 Завантажити - Нові керамічні матеріали і методи їх синтезу Лектор: Д.х.н., доцeнт Ковальчук Ірина Андріївна, kowalchukiryna@gmail.com Лабораторні роботи: Д.х.н., доцeнт Ковальчук Ірина Андріївна
3/3 Завантажити - Механізм утворення цементуючих фаз в’яжучого Лектор: к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Лабораторні роботи: Асистент Коваленко Юрій Олексійович
4/1 Завантажити Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу Лектори к.т.н., доцент Племянніков Микола Миколайович, Лабораторний практикум: к.т.н., доцент Племянніков Микола Миколайович, к.т.н.,ст. викл. Жданюк Наталія Василівна
4/2Завантажити - Технологія виготовлення композитів на основі гуми Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, luba_xtkm@ukr.net Лабораторні заняття: асистент Шнирук Олег Миколайович
4/3 Завантажити - Сучасні в'яжучі речовини спеціального призначення к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Лабораторні роботи: Асистент Коваленко Юрій Олексійович