Акредитація
Центр міжнародної освіти
Завантажити - оновлений сайт центру Міжнародної освіти Завантажити - центр Міжнародної освіти - посилання на освітні пограми
Договори про співпрацю
Завантажити На сайт кафедри ХТКМ додано інформацію про підписані договори про співпрацю (меморандуми) між кафедрою та підрприємствами, науковими установами та
Анонс конференції 2024 рік
До уваги студентів, аспірантів, науковців та викладачів! Запрошуємо Вас взяти участь в ХIIІ Міжнародній науково-практичній Web-конференції «Композиційні
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Дипломне проектування
Виконання магістерської дисертації
Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної задачі або проблеми хімічних технологій та інженерії, що включає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на офіційному сайті електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/
Кваліфікаційні роботи не мають містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Нормативні документи Університету про випускну атестацію
Завантажити - ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити - ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
Завантажити - ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського

Методичні та нормативні документи для виконання магістерської дисертації
Завантажити - Силабус ПО9 “Виконання магістерсьої дисертації” - містить опис суті роботи над магістерською дисертацією, рекомендований режим її виконання та критерії оцінювання роботи.
Завантажити - Навчальний посібник “Виконання магістерської дисертації” містять рекомендації до організації цієї роботи, вимоги до її змісту, оформлення, рекомендації по підготовці до захисту, тощо.
Завантажити - ДСТУ 3008:2015 ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура та правила оформлювання
Завантажити - Форми документів атестаційної роботи (бланки титулів, завдання)