Акредитація
Новорічна хімічна феєрія
27 грудня 2023 року о 12:00 в рамках проекту інженерна школа KPISchool "Майбутній КПІшник" буде проведена Новорічна Хімічна Феєрія! Адреса: Берестейський
Інженерна школа KPISchool
Інженерна школа KPISchool в рамках проєкту «Майбутній КПІшник» - додаткові заняття технічного спрямування (робототехніка, електроніка, програмування тощо) із
Дні відкритих дверей
Дні відкритих дверей - корпус № 4, ауд. 253 "Велика хімічна аудиторія" з 10.00 до 18.00 Контактний телефон 093-557-82-67 19.02.2016 – п’ятниця 26.02.2016 –
Вступникам! Електронний вступ цілодобово.
Шановні вступники!!! Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” приймає ваші документи навіть вночі — подавайте документи
Токарчук Володимир Володимирович
Заст. завідувача кафедри,
к.т.н., доцент

Обов’язки на кафедрі:
Заступник завідувача кафедри, відповідальний за розподіл випускників

Напрямки наукової діяльності:
Виробництво портландцементного клінкера; гідратація цементів;
тампонажні цементи; розширливі цементи

Наукові праці:
Энергосберегающая технология получения портландцемента на основе базальтов/ Е.А.Мясникова, А.А.Пащенко, Н.В.Лукашевич, В.В.Токарчук. Киев: Наукова думка. 1987. 105 с.
Энергосберегающие и безотходные технологии получения вяжущих веществ/Под ред.. А.А.Пащенко. Киев: Вища школа, 1990, 223 с.
Теория цемента / Под ред. А.А.Пащенко. Киев: Будівельник, 1991, 166 с.
Специальные цементы из базальтовых клинкеров / Е.А.Мясникова, Н.Е.Соболев, В.А.Шевченко, В.В.Токарчук. Киев: Будівельник, 1994, 150 с.
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Кущ Л.І., Глуховський В.В.,
Нудченко Л.А., Токарчук В.В. Київ, НТУУ “КПІ” ВПІ “Політехніка”, 2007, 44с
Гидратация цементов с добавками кремнеземсодержащих материалов Ж.: Цемент и его использование (Россия) / Свідерський В.А., Токарчук В.В., Соболев М.Є., Чепурко С.М. – 2010, №4. С.83-86
Семірягін С.В., Сокольцов В.Ю., Токарчук В.В. Використання відходів вуглевидобування в цементній промисловості Матеріали V1 міжна-родної науково-тех-нічної WEB-конференції «Композиційні матеріали». Київ, 2012, с.56-57
Свідерський В.А., Токарчук В.В., Фаваз Н.А. Розширлива добавка на основі модифікованого вапна. Матеріали VII Міжнародної WEB-конференції «Композиційні матеріали». Київ, 2013, с.60-61

Лекційні курси:
Неорганічні конструкційні матеріали
Вступ до технології конструкційних матеріалів
Вступ до технології композиційних матеріалів
Вступ до технології сухих будівельних сумішей
Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Природа в’яжучих властивостей і хімічна технологія неорганічних зв’язуючих речовин
Технологія спеціальних вяжучих матеріалів та виробів
на їх основі

Керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності 8(7).05130104 „Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”.

Контакти:
моб.тел.: 050-948-35-10, ел.адреса: tokarchuk.volodya@yandex.ru