Акредитація
Центр міжнародної освіти
Завантажити - оновлений сайт центру Міжнародної освіти Завантажити - центр Міжнародної освіти - посилання на освітні пограми
Договори про співпрацю
Завантажити На сайт кафедри ХТКМ додано інформацію про підписані договори про співпрацю (меморандуми) між кафедрою та підрприємствами, науковими установами та
Анонс конференції 2024 рік
До уваги студентів, аспірантів, науковців та викладачів! Запрошуємо Вас взяти участь в ХIIІ Міжнародній науково-практичній Web-конференції «Композиційні
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Токарчук Володимир Володимирович
Заст. завідувача кафедри,
к.т.н., доцент

Обов’язки на кафедрі:
Заступник завідувача кафедри, відповідальний за розподіл випускників

Напрямки наукової діяльності:
Виробництво портландцементного клінкера; гідратація цементів;
тампонажні цементи; розширливі цементи

Наукові праці:
Энергосберегающая технология получения портландцемента на основе базальтов/ Е.А.Мясникова, А.А.Пащенко, Н.В.Лукашевич, В.В.Токарчук. Киев: Наукова думка. 1987. 105 с.
Энергосберегающие и безотходные технологии получения вяжущих веществ/Под ред.. А.А.Пащенко. Киев: Вища школа, 1990, 223 с.
Теория цемента / Под ред. А.А.Пащенко. Киев: Будівельник, 1991, 166 с.
Специальные цементы из базальтовых клинкеров / Е.А.Мясникова, Н.Е.Соболев, В.А.Шевченко, В.В.Токарчук. Киев: Будівельник, 1994, 150 с.
Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Кущ Л.І., Глуховський В.В.,
Нудченко Л.А., Токарчук В.В. Київ, НТУУ “КПІ” ВПІ “Політехніка”, 2007, 44с
Гидратация цементов с добавками кремнеземсодержащих материалов Ж.: Цемент и его использование (Россия) / Свідерський В.А., Токарчук В.В., Соболев М.Є., Чепурко С.М. – 2010, №4. С.83-86
Семірягін С.В., Сокольцов В.Ю., Токарчук В.В. Використання відходів вуглевидобування в цементній промисловості Матеріали V1 міжна-родної науково-тех-нічної WEB-конференції «Композиційні матеріали». Київ, 2012, с.56-57
Свідерський В.А., Токарчук В.В., Фаваз Н.А. Розширлива добавка на основі модифікованого вапна. Матеріали VII Міжнародної WEB-конференції «Композиційні матеріали». Київ, 2013, с.60-61

Лекційні курси:
Неорганічні конструкційні матеріали
Вступ до технології конструкційних матеріалів
Вступ до технології композиційних матеріалів
Вступ до технології сухих будівельних сумішей
Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Природа в’яжучих властивостей і хімічна технологія неорганічних зв’язуючих речовин
Технологія спеціальних вяжучих матеріалів та виробів
на їх основі

Керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності 8(7).05130104 „Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”.

Контакти:
моб.тел.: 050-948-35-10, ел.адреса: tokarchuk.volodya@yandex.ru