Акредитація
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Платформа з працевлаштування КПІ
Платформа з працевлаштування КПІ Студентові знайти омріяну роботу, а роботодавцеві — кваліфікованого спеціаліста в КПІ тепер легко. Адже у Київській
Новорічна хімічна феєрія
27 грудня 2023 року о 12:00 в рамках проекту інженерна школа KPISchool "Майбутній КПІшник" буде проведена Новорічна Хімічна Феєрія! Адреса: Берестейський
Інженерна школа KPISchool
Інженерна школа KPISchool в рамках проєкту «Майбутній КПІшник» - додаткові заняття технічного спрямування (робототехніка, електроніка, програмування тощо) із
Силабуси 2022-2023
ааааааааааааааааааааааааПерший рівень

ааааааааааааааааааааНормативні освітні компоненти
ПО 05 Завантажити - Матеріалознавство неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектори: к.т.н., доц. Токрарчук В.В., к.т.н., ст. викл. Савченко Д.О. Практичні: ст.викл. Нудченко Л.А., ас. Пахомова В.М.
ПО 06 Завантажити - Матеріалознавство неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів – 2. Курсова робота Лектор: к.т.н., доц. Токарчук В.В.
ПО 07 Завантажити - Стандартизація, метрологія та оцінка відповідності Лектор к.т.н., доц. Глуховський І.В. Практичні заняття к.т.н., доц. Глуховський І.В.
ПО 08 Завантажити - Хімія і фізика полімерів Лектор к.т.н., доц. Мельник Л.І. Лабораторні роботи к.т.н., доц. Мельник Л.І.
ПО 12 Завантажити - Колоїдно-хімічні аспекти технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Лекції к.т.н., ст. викл Сікорський О.О. Лабораторні роботи к.т.н., ст. викл. Сікорський О.О.
ПО 19 Завантажити - Основи проектування виробництв неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектори к.т.н., доц. Глуховський В.В. к.т.н., доц. Мельник Л.І. Практичні заняття к.т.н., доц. Глуховський В.В. к.т.н., доц. Мельник Л.І.
ПО 20 Завантажити Загальна технологія неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Лектори д.т.н., проф Ілюха М.Г. к.т.н., доц. Мельник Л.І. Лабораторні роботи к.т.н., доц. Мельник Л.І. ас. Пахомва В.М.
ПО 21 Завантажити - Основи технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів Лектори д.т.н., проф Ілюха М.Г. к.т.н., доц. Мельник Л.І. Лабораторні роботи к.т.н., доц. Мельник Л.І. ас Пахомова В.М. Практичні заняття к.т.н., доц. Мельник Л.І. ас Пахомова В.М.
Завантажити - Способи виробництва неорганічних і органічних матеріалів і композитів на їх основі Викладачі к.т.н., доц. Глуховський В.В., к.т.н., доц. Мельник Л.І.
Завантажити - Виконання бакалаврського проєкту

ааааааааааааааааааааВибіркові освітні компоненти
ПВ 03 Завантажити - Методи фізико хімічного аналізу полімерів і композицій Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Лабораторні роботи ас. Баклан Д.В.
ПВ 03 Завантажити - Методи дослідження складу та структури композитів та сировинних матеріалів Лектор д.т.н., проф. Черняк Л.П. Лабораторні заняття к.т.н., ст.викл. Дорогань Н.О.
ПВ 04 Завантажити - Кристалографія та мінералогія Лектор ст.викл Нудченко Л.А. Лабораторні заняття ст.викл. Нудченко Л.А.
ПВ 04 Завантажити - Основні поняття геометричної кристалографії, хімічний склад та використання мінералів Лектор ст.викл Нудченко Л.А. Лабораторні заняття ст.викл. Нудченко Л.А.
ПВ 05 Завантажити - Обладнання для переробки полімерів Лектор к.т.н., доц. Мельник Л.І. Практичні заняття к.т.н., доц. Мельник Л.І.
ПВ 05 Завантажити - Теплотехнічне обладнання для виробництва силікатних матеріалів Лектор д.т.н., проф. Черняк Л.П. Практичні заняття ас. Пахомова В.М.
ПВ 06 Завантажити - Сировинні компоненти та мінеральні зв'язуючі Лектор к.т.н. ст.викл. Дорогань Н.О. Лабораторні заняття к.т.н., ст.викл. Дорогань Н.О.
ПВ 07 Завантажити - Ресурсозбереження силікатних виробництв Лектор д.т.н., проф. Черняк Л.П. Лабораторні заняття к.т.н., ст.викл. Сікорський О.О.
ПВ 09 Завантажити - Спеціальні методи дослідження полімерних композитів Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Лабораторні роботи ас. Баклан Д.В.
ПВ 10 Завантажити - Технологія переробки еластомерів Лектор та Лабораторні заняття к.т.н., доц Мельник Л.І.
ПВ 10 Завантажити - Інформаційне забезпечення досліджень неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лекції к.т.н., ст. викл Сікорський О.О. Лабораторні роботи ас. Пахомова В.М.
ПВ 10 Завантажити - Аддитивні компоненти композитів Лекції к.т.н., ст. викл Сікорський О.О. Лабораторні роботи ас. Пахомова В.М.
ПВ 10 Завантажити - Фізична хімія силікатних матеріалів Лектор д.т.н., проф. Ілюха МГ, Лабораторні практичні роботи ас. Пахомова В.М.
ПВ 12 Завантажити - Основи технології нанокомпозитів Лектор д.т.н., проф. Свідерський В.А. Практичні: ас. Баклан Д.В.
ПВ 13 Завантажити - Технологія переробки полімерних відходів Лектор д.т.н., проф Пєтухов А.Д., Практичні заняття ас Шнирук О.М.
ПВ 13 Завантажити - Технологія сухих будівельних сумішей Лектор к.т.н., доц. Токарчук В.В. Практичні заняття ас. Коваленко Ю.О.
ПВ 14 Завантажити - Ресурсоефективні та більш чисті технологічні процеси у галузі неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектор к.т.н., доц. Глуховський І.В. Практичні заняття к.т.н., ст.викл. Сікорський О.О.
ПВ 14 Завантажити - Екологічна безпека технологічних процесів при виробництві неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектор к.т.н., доц. Глуховський І.В. Практичні заняття к.т.н., ст.викл. Сікорський О.О.
Завантажити - Спеціальні добавки до функціональних полімерних композитів Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Лабораторні роботи ас. Баклан Д.В.
Завантажити - Еластомери та їх композити Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Лабораторні роботи ас. Баклан Д.В.

ааааааааааааааааааааааааДругий рівень

ааааааааааааааааааааНормативні освітні компоненти
ПО 01 Завантажити - Експлуатаційна надійність конструкційних матеріалів Лектор д.т.н., проф. Свідерський В.А. Практичні заняття д.т.н., проф. Свідерський В.А.
ПО 03 Завантажити - Сучасні хімічні технології мінеральних в’яжучих матеріалів Лектор к.т.н., доц. Глуховський В.В. Практичні заняття к.т.н., доц. Глуховський В.В.
ПО 07 Завантажити - Наукова робота за темою магістерської дисертації 2 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Викладач к.т.н., доц. Миронюк О.В.
Завантажити - Синтез полімерів Лектор: д.т.н., професор Пащенко Євген Олександрович Лабораторні ст.викл., к.т.н. Сікорський Олексій Олексійович
Завантажити - Виконання магістерської дисертації


ааааааааааааааааааааВибіркові освітні компоненти

ПВ 1/1 Завантажити - Фізико-хімічні основи отримання ефективних в’яжучих речовин та композиційних матеріалів на основі вторинних сировинних ресурсів Лектор к.т.н., доц. Глуховсьий В.В. Практичні заняття к.т.н., доц. Глуховський В.В.
ПВ 1/2 Завантажити - Технологія переробки полімерних композиційних матеріалів медичного призначення Лектор к.т.н., доц. Мельник Л.І. Лабораторні заняття ас. Шнирук О.М.
ПВ 2/1 Завантажити - Процеси структуроутворення та твердіння композицій на основі неорганічних в’яжучих Лектор к.т.н., доц. Глуховсьий В.В. Лабораторні заняття к.т.н., доц. Глуховський В.В.
ПВ 2/2 Завантажити - Конструювання та оснащення виробництва полімерних композитів Лектор д.т.н., проф Пєтухов А.Д. абораторні заняття ас. Шнирук О.М.
ПВ 4/2 Завантажити - Технологія виготовлення композитів на основі гуми Лектор к.т.н., доц. Мельник Л.І. Лабораторні заняття ас. Шнирук О.М.

Завантажити - Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 Основи наукових досліджень Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Практичні заняття ас. Баклан Д.В.
Завантажити - Формулювання аналітичних звітів в галузі композиційних матеріалів Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Практичні заняття ас. Баклан Д.В. Лабораторні заняття ас. Баклан Д.В.
Завантажити - Технологія спеціальних видів в'яжучих матеріалів та виробів на їх основі Лектор к.т.н., доц. Токарчук В.В. Лабораторні роботи ас. Коваленко Ю.О.
Завантажити - Технологія полімерів медико-біологічного призначення Лектор к.т.н., доц. Мельник Л.І. Лабораторні заняття ас. Шнирук О.М.
Завантажити - Сучасні в'яжучі речовини спеціального призначення Лектор: к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Лабораторні роботи: Асистент Коваленко Юрій Олексійович

ааааааааааааааааааааааааТретій рівень
Завантажити - Планування та проведення досліджень в галузі композиційних матеріалів Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Практичні заняття ас. Баклан Д.В. Лабораторні заняття ас. Баклан Д.В.
Завантажити - Формулювання аналітичних звітів в галузі композиційних матеріалів Лектор к.т.н., доц. Миронюк О.В. Практичні заняття ас. Баклан Д.В. Лабораторні заняття ас. Баклан Д.В.