Акредитація
Центр міжнародної освіти
Завантажити - оновлений сайт центру Міжнародної освіти Завантажити - центр Міжнародної освіти - посилання на освітні пограми
Договори про співпрацю
Завантажити На сайт кафедри ХТКМ додано інформацію про підписані договори про співпрацю (меморандуми) між кафедрою та підрприємствами, науковими установами та
Анонс конференції 2024 рік
До уваги студентів, аспірантів, науковців та викладачів! Запрошуємо Вас взяти участь в ХIIІ Міжнародній науково-практичній Web-конференції «Композиційні
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Силабуси 2023-2024 Бакалаври
Перший рівень

Нормативні дисципліни
Осінній семестр
Завантажити - Матеріалознавство неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектори: к.т.н., старший викладач Савченко Денис Олександрович, к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Практичні / Семінарські: асистент Шнирук Олег Миколайович Лабораторні: Асистент Коваленко Юрій Олексійович
Завантажити - Матеріалознавство неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів – 2. Курсова робота Лектор:
к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович
Весняний семестр
Завантажити - Основи технології композитів та переробки полімерів Лектор: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Практичні (семінарські) заняття: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, Лабораторні заняття: асистент Баклан Денис Віталійович
Завантажити - Способи виробництва неорганічних і органічних матеріалів і композитів на їх основі Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна. Лабораторні заняття розділ 1: к.т.н., ас. Коваленко Юрій Олексійович, Лабораторні заняття розділ 2: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
Завантажити - Стандартизація, метрологія та оцінка відповідності Лектор: к.т.н., доцент Глуховський Ігор Вікторович, glukhovskyi.igor@lll.kpi.ua Практичні: к.т.н., ст.викладач Сікорський Олексій Олексійович
Завантажити - Хімія і фізика полімерів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Лабораторні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, к.т.н., ст.викл. Дорогань Наталія Олександрівна, ас. Баклан Денис Віталійович
Завантажити - Дипломне проектування Робоча програма (Силабус) Координатор – к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович
Керівники дипломних проектів затверджуються у встановленому порядку

Вибіркові дисципліни
Осінній семестр
Завантажити - Методи фізико хімічного аналізу полімерів і композицій Лектор: к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович,
Практичні: асистент Баклан Денис Віталійович
Завантажити - Спеціальні методи дослідження полімерних композитів Лектор: к.т.н., доцент Миронюк Олексій Володимирович,
Лабораторні: Асистент, Баклан Денис Віталійович
Завантажити - Основи технології нанокомпозитів Лектор: д.т.н., проф. Свідерський Валентин Анатолійович, Практичні: асистент Баклан Денис Віталійович
Завантажити - Технологія переробки еластомерів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Лабораторні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
Завантажити - Спеціальні методи дослідження неорганічних композитів Лектор: д.т.н., професор Черняк Лев Павлович,
Лабораторні заняття: к.т.н., ст.. викладач Дорогань Наталя Олександрівна
Завантажити - Основи технологічного проектування виробництв неорганічних в’яжучих Лектор : к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович, Практичні заняття: к.т.н., доцент Глуховський Владислав Вікторович
Завантажити - Основи технологічного проектування виробництв з переробки полімерів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Практичні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
Завантажити - Технологія переробки еластомерів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Практичні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
Завантажити - Методи дослідження складу та структури композитів та сировинних матеріалів Лектор: д.т.н., професор Черняк Лев Павлович, Лабораторні заняття: к.т.н., старша викладачка Дорогань Наталія Олександрівна
Завантажити - Інформаційне забезпечення досліджень неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектор ст. викл., к.т.н. Сікорський Олексій Олексійович, Практичні заняття асистент Пахомова Вікторія Миколаївна
Завантажити - Кристалографія та мінералогія Лектор ст. викл., к.т.н. Сікорський Олексій Олексійович, Лабораторні заняття ст. викл., к.т.н. Сікорський Олексій Олексійович
Весняний семестр
Завантажити - Загальна технологія переробки полімерів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Лабораторні заняття: асистент Шнирук Олег Миколайович
Завантажити - Технологія переробки полімерних відходів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна Лабораторні заняття: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна
Завантажити - Екологічна безпека технологічних процесів при виробництві неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів Лектор: к.т.н., доцент Глуховський Ігор Вікторович, glukhovskyi.igor@lll.kpi.ua Практичні: к.т.н., ст.викл. Сікорський Олексій Олексійович
Завантажити - Ресурсозбереження силікатних виробництв Лектор:
д.т.н., професор Черняк Лев Павлович, Практичні заняття: к.т.н., старша викладачка Дорогань Наталія Олександрівна
Завантажити - СИРОВИННІ КОМПОНЕНТИ ТА МІНЕРАЛЬНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ Лектор: к.т.н., старший викладач Дорогань Наталія Олександрівна, Лабораторні заняття: к.т.н., старший викладач Дорогань Наталія Олександрівна
Завантажити - Обладнання для переробки полімерів Лектор: к.т.н., доцент Мельник Любов Іванівна, Лабораторні заняття:
асистент Баклан Денис Віталійович
Завантажити - Технологія сухих будівельних сумішей Лектори: к.т.н., доцент Токарчук Володимир Володимирович, Практичні / Семінарські: асистент Коваленко Юрій Олексійович