Акредитація
Центр міжнародної освіти
Завантажити - оновлений сайт центру Міжнародної освіти Завантажити - центр Міжнародної освіти - посилання на освітні пограми
Договори про співпрацю
Завантажити На сайт кафедри ХТКМ додано інформацію про підписані договори про співпрацю (меморандуми) між кафедрою та підрприємствами, науковими установами та
Анонс конференції 2024 рік
До уваги студентів, аспірантів, науковців та викладачів! Запрошуємо Вас взяти участь в ХIIІ Міжнародній науково-практичній Web-конференції «Композиційні
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Наукові праці
• Розробка технології компактування рідких радіоактивних відходів (РРВ).
Основою цієї технології є мінеральне в’яжуче (цемент), що твердне при пресуванні – контактно-конденсаційні в’яжучі. Особливістю цих цементів є відсутність води замішування при їх твердінні. В’яжуче контактного твердіння являє собою мінеральний дисперсний порошок, який зразу після пресування при тискові 40-60 МПа утворює каменевидне водостійке тіло з міцністю при зтисканні 20-30 МПа і водопоглинанні 3-5%. Компаунди на основі цих в’яжучих при зберіганні у воді збільшують свою міцність з годиною.
• Розробка технології іммобілізації і компактування розчинів, що містять тритій.
Використання в’яжучих контактного твердіння дозволяє розробити технологію іммобілізації РРВ, що містять тритій. Ця технологія дозволяє повністю зв’язувати РРВ, що містять тритій у мінеральні компаунди, які містять у своєму об'ємі 50% мінеральної складової і 50% води, яка у свою чергу містить тритій. Руйнування компаунда з виділенням зв’язаної води, що містить тритій відбувається при температурі не нижче 5000С.
• Розробка транспортно-захисних контейнерів для зберігання і захоронення радіоактивних відходів (РАВ).
Контейнер транспортно-захисний, призначений для транспортування, безпечного і довготривалого (не менше 300 років) зберігання (захоронення) твердих РАВ не вище ІІ групи.
• Розробка пилеутримуючих складів і технології проведення робіт по пилеутриманню.
Склади призначені для попередньої обробки території відкритих складських приміщень, місць зберігання токсичних або радіоактивних відходів і матеріалів, поверхні інженерних споруд і конструкцій перед їх демонтажем, контейнеризацією. Забезпечує повне пилеутримання, міцність покритої поверхні – 2,0-10,0 МПа.
• Розробка легкодизактивуючих покриттів.
Склади призначенні для зниження рівня фіксованого радіоактивного забруднення поверхні будівельних конструкцій, транспортних засобів, технологічного обладнання, контейнерів.
• Розробка транспортно-захисних контейнерів для безпечного і тривалого зберігання екологічно небезпечних і токсичних відходів.
Контейнер транспортно-захисний, призначений для транспортування, безпечного і довготривалого (не менше 100 років) зберігання (захоронення) екологічно небезпечних і токсичних відходів І й ІІІ класів небезпеки.
• Розробка склоцементної конструкційної гідроізоляції.
Конструкційна гідроізоляція призначена для забезпечення непроникності ємкості для зберігання прісної і морської води, очисних споруд, сховищ нафтопродуктів і насосних станцій. Наноситься по бетонним, цегляним, дерев’яним основам і безпосередньо на грунт.
• Розробка склоцементних текстолітових гідрозахисних оболонок теплової ізоляції трубопроводів.
Склоцемент текстолітовий застосовують для захисту від атмосферного впливу теплової ізоляції трубопроводів і обладнання, розташованих всередені і зовні приміщень, в тунелях і непрохідних каналах. Склоцемент текстолітовий можна вигинати як тонкий картон, скручувати в рулони і розвертати в прямий лист.
• Розробка конструктивних елементів меліоративних систем, водоводів, дренажів, каналізацій.
Принципово нові конструктивні елементи меліоративних систем, характеризуються пониженою матеріалоємкістю (в 5 разів нижче, ніж у традиційних елементів), підвищеною тріщиностійкістю (в 30 разів вище, ніж у залізобетону), довговічністю і корозійною стійкістю. Призначені для контролю рівня грунтових вод, дренажних систем, відводу забруднених водяних потоків в очисних системах.
• Розробка теплоізоляційних і конструкційних виробів на основі відходів переробки деревини.
Використовуються для зведення жилих, промислових, сільськогосподарських будівель і споруд в якості навісних зовнішніх стін, заповнення каркасу, несучих зовнішніх і внутрішніх неармованих стін будівель до двох поверхів, обшивка стелі, підлоги і покрівлі. Відноситься до біостійких і важко згораючих матеріалів.
• Розробка будівельних бетонів, виробів і конструкцій на основі великотонажних відходів металургічного виробництва (доменних гранульованих шлаків)
Технологія дозволяє виготовляти високоефективні будівельні вироби і конструкції на базі великотонажних відходів металургічного виробництва, доменних гранульованих шлаків без використання портландцементів.
• Розробка поліфункціональних кремнійорганічних покриттів, фарб, емалей.
Розроблено склади і технології виробництва кремнійорганічних покриттів, які характеризуються високою тривалою термостійкістю (до 6000С), негорючістю, нетоксичністю, атмосферостійкістю (10-15 років), гідрофобністю, стійкістю до дії низьких температур, високими діелектричними властивостями, стійкістю до дії радіоактивних випромінень, стійкістю до дії розбавлених розчинів лугів і неорганічних кислот.
Модифіковані кремнійорганічні покриття різного виду органічними зв’язуючими і функціональними добавками дозволяють значно розширити область використання.
• Розробка ефективних конструкційно-теплоізоляційних ніздрюватих матеріалів на основі багатотоннажних відходів металургійного виробництва для огороджуючих конструкцій з підвищеними коефіцієнтом теплового опору.
Розроблені наукові засади технології виробництва високоміцних конструкційно-теплоізоляційних огороджуючих матеріалів на основі доменних гранульованих шлаків з підвищеним коефіцієнтом теплового опору та створено технологію виробництва ефективних стінових виробів. Розроблена технологія дозволяє відмовитись від використання портландцементу, передбачає виключення з технологічного процесу енергоємних технологічних операцій - тепловологу або автоклавну обробку та використовує в якості основного сировинного матеріалу багатотоннажні відходи металургійного виробництва - доменні гранульовані шлаки. Фізико-механічні характеристики ніздрюватих бетонів, які виготовляються за розробленою технологією, суттєво перевищують вимоги діючих нормативних документів що до аналогічних будівельних виробів.
• Фізико-хімічні особливості проектування мас на основі незбагачених лужних каолінів для санітарно-технічної кераміки.
Розроблено принципово нові засади отримання шлікерних мас для литва санітарно-технічної кераміки, що відповідають вимогам сучасного виробництва при комплексному використанні в якості каолініт-кварц-польовошпатової сировини лужних незбагачених каолінів родовищ України.
Вперше на наукових засадах з комплексним урахуванням властивостей поверхні, хіміко-мінералогічного складу та дисперсності сировини України створено склади шлікерних фарфорових мас з диференціацією умов литва в гіпсові форми та під тиском в синтетичні форми.

Монографії, підручники, навчальні посібники
1.Пащенко А.А., Воронков М.Г., Кремнеорганические защитные покрытия. – Киев: Техніка, 1969. – 252с.
2.Гидрофобизация / Под ред. Ничипоренко С.П. – Киев: Наукова думка, 1973.- 240с.
3.Регулирование физико – химических свойств технических дисперсии / Под общ. ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа. Головне изд-во, 1975. – 184с.
4.Новые цементы / Под ред. Пащенко А.А. – Киев: Будівельник, 1978. – 220с.
5.Круглицкий Н.Н., Круглицкая В.Я. Дисперсные структуры в органических и кремнийорганических средах. – Киев: Наукова думка, 1981. – 316с.
6.Полифункциональные элементоорганические покрытия / Под общ. ред. Пащенко А.А., Киев: Вища школа. Головное изд – во, 1987. – 198с.
7.Гидрофобный вспученный перлит / Пащенко А.А., Свидерский В.А. и др. – Киев: Наукова думка, 1977. – 204с.
8.Цементы из базальтов / Под ред. Пащенко А.А., Киев: Наукова думка, 1983, - 192с.
9.Кремнийорганические покрытия для защиты от биокоррозии / Пащенко А.А., Свидерский В.А. – 1988. изд-во – 9,39 у.п.л.
10.Комплексное развитие сырьевой базы промышленности строительных материалов / Удачкин И.Б., Пащенко А.А., Черняк Л.П., Захарченко П.В., Семидидько А.С., Мясникова Е.А. – К.: Будівельник, 1988. -104 с.
11.Теория цемента / Под. ред А.А.Пащенко. – К.: Будівельник 1991. – 168 с.
12.Ресурсозберігаючі технології і обладнання для виготовлення теплоізоляційного пінобетону зниженої щільності / В.А.Свідерський, С.В.Сівецький, Є.М. Панов, О.Є. Колосов К.: НТУУ „КПІ” 2006, 123 с.
13.Композиційні матеріали на основі волокон з гірських порід та неорганічних в'яжучих / Глуховський В.В., Свідерський В.А., Ященко О.М., Глуховський І.В. та ін. - К.: інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, 2006. - 140 с.
14.Физическая химия силикатов / Под общ. ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1977.-384с.
15.Производство порошковой проволоки / Под общ.ред. Походни И.К. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1977.-384с.
16.Общая технология силикатов / Под общ.ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983. – 408с.
17.Пащенко А.А., Сербин В.П., Старчевская Е.А. Вяжущие материалы. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1985. – 440с.
18.Физическая химия силикатов / Под ред. А.А. Пащенко. – М.: Высш. школа, 1986. – 368с.
19.Энергосберегающие и безотходные технологии получения вяжущих веществ / Под ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа, 1990. – 223с.