Акредитація
Новорічна хімічна феєрія
27 грудня 2023 року о 12:00 в рамках проекту інженерна школа KPISchool "Майбутній КПІшник" буде проведена Новорічна Хімічна Феєрія! Адреса: Берестейський
Інженерна школа KPISchool
Інженерна школа KPISchool в рамках проєкту «Майбутній КПІшник» - додаткові заняття технічного спрямування (робототехніка, електроніка, програмування тощо) із
Дні відкритих дверей
Дні відкритих дверей - корпус № 4, ауд. 253 "Велика хімічна аудиторія" з 10.00 до 18.00 Контактний телефон 093-557-82-67 19.02.2016 – п’ятниця 26.02.2016 –
Вступникам! Електронний вступ цілодобово.
Шановні вступники!!! Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” приймає ваші документи навіть вночі — подавайте документи
Наукові праці
• Розробка технології компактування рідких радіоактивних відходів (РРВ).
Основою цієї технології є мінеральне в’яжуче (цемент), що твердне при пресуванні – контактно-конденсаційні в’яжучі. Особливістю цих цементів є відсутність води замішування при їх твердінні. В’яжуче контактного твердіння являє собою мінеральний дисперсний порошок, який зразу після пресування при тискові 40-60 МПа утворює каменевидне водостійке тіло з міцністю при зтисканні 20-30 МПа і водопоглинанні 3-5%. Компаунди на основі цих в’яжучих при зберіганні у воді збільшують свою міцність з годиною.
• Розробка технології іммобілізації і компактування розчинів, що містять тритій.
Використання в’яжучих контактного твердіння дозволяє розробити технологію іммобілізації РРВ, що містять тритій. Ця технологія дозволяє повністю зв’язувати РРВ, що містять тритій у мінеральні компаунди, які містять у своєму об'ємі 50% мінеральної складової і 50% води, яка у свою чергу містить тритій. Руйнування компаунда з виділенням зв’язаної води, що містить тритій відбувається при температурі не нижче 5000С.
• Розробка транспортно-захисних контейнерів для зберігання і захоронення радіоактивних відходів (РАВ).
Контейнер транспортно-захисний, призначений для транспортування, безпечного і довготривалого (не менше 300 років) зберігання (захоронення) твердих РАВ не вище ІІ групи.
• Розробка пилеутримуючих складів і технології проведення робіт по пилеутриманню.
Склади призначені для попередньої обробки території відкритих складських приміщень, місць зберігання токсичних або радіоактивних відходів і матеріалів, поверхні інженерних споруд і конструкцій перед їх демонтажем, контейнеризацією. Забезпечує повне пилеутримання, міцність покритої поверхні – 2,0-10,0 МПа.
• Розробка легкодизактивуючих покриттів.
Склади призначенні для зниження рівня фіксованого радіоактивного забруднення поверхні будівельних конструкцій, транспортних засобів, технологічного обладнання, контейнерів.
• Розробка транспортно-захисних контейнерів для безпечного і тривалого зберігання екологічно небезпечних і токсичних відходів.
Контейнер транспортно-захисний, призначений для транспортування, безпечного і довготривалого (не менше 100 років) зберігання (захоронення) екологічно небезпечних і токсичних відходів І й ІІІ класів небезпеки.
• Розробка склоцементної конструкційної гідроізоляції.
Конструкційна гідроізоляція призначена для забезпечення непроникності ємкості для зберігання прісної і морської води, очисних споруд, сховищ нафтопродуктів і насосних станцій. Наноситься по бетонним, цегляним, дерев’яним основам і безпосередньо на грунт.
• Розробка склоцементних текстолітових гідрозахисних оболонок теплової ізоляції трубопроводів.
Склоцемент текстолітовий застосовують для захисту від атмосферного впливу теплової ізоляції трубопроводів і обладнання, розташованих всередені і зовні приміщень, в тунелях і непрохідних каналах. Склоцемент текстолітовий можна вигинати як тонкий картон, скручувати в рулони і розвертати в прямий лист.
• Розробка конструктивних елементів меліоративних систем, водоводів, дренажів, каналізацій.
Принципово нові конструктивні елементи меліоративних систем, характеризуються пониженою матеріалоємкістю (в 5 разів нижче, ніж у традиційних елементів), підвищеною тріщиностійкістю (в 30 разів вище, ніж у залізобетону), довговічністю і корозійною стійкістю. Призначені для контролю рівня грунтових вод, дренажних систем, відводу забруднених водяних потоків в очисних системах.
• Розробка теплоізоляційних і конструкційних виробів на основі відходів переробки деревини.
Використовуються для зведення жилих, промислових, сільськогосподарських будівель і споруд в якості навісних зовнішніх стін, заповнення каркасу, несучих зовнішніх і внутрішніх неармованих стін будівель до двох поверхів, обшивка стелі, підлоги і покрівлі. Відноситься до біостійких і важко згораючих матеріалів.
• Розробка будівельних бетонів, виробів і конструкцій на основі великотонажних відходів металургічного виробництва (доменних гранульованих шлаків)
Технологія дозволяє виготовляти високоефективні будівельні вироби і конструкції на базі великотонажних відходів металургічного виробництва, доменних гранульованих шлаків без використання портландцементів.
• Розробка поліфункціональних кремнійорганічних покриттів, фарб, емалей.
Розроблено склади і технології виробництва кремнійорганічних покриттів, які характеризуються високою тривалою термостійкістю (до 6000С), негорючістю, нетоксичністю, атмосферостійкістю (10-15 років), гідрофобністю, стійкістю до дії низьких температур, високими діелектричними властивостями, стійкістю до дії радіоактивних випромінень, стійкістю до дії розбавлених розчинів лугів і неорганічних кислот.
Модифіковані кремнійорганічні покриття різного виду органічними зв’язуючими і функціональними добавками дозволяють значно розширити область використання.
• Розробка ефективних конструкційно-теплоізоляційних ніздрюватих матеріалів на основі багатотоннажних відходів металургійного виробництва для огороджуючих конструкцій з підвищеними коефіцієнтом теплового опору.
Розроблені наукові засади технології виробництва високоміцних конструкційно-теплоізоляційних огороджуючих матеріалів на основі доменних гранульованих шлаків з підвищеним коефіцієнтом теплового опору та створено технологію виробництва ефективних стінових виробів. Розроблена технологія дозволяє відмовитись від використання портландцементу, передбачає виключення з технологічного процесу енергоємних технологічних операцій - тепловологу або автоклавну обробку та використовує в якості основного сировинного матеріалу багатотоннажні відходи металургійного виробництва - доменні гранульовані шлаки. Фізико-механічні характеристики ніздрюватих бетонів, які виготовляються за розробленою технологією, суттєво перевищують вимоги діючих нормативних документів що до аналогічних будівельних виробів.
• Фізико-хімічні особливості проектування мас на основі незбагачених лужних каолінів для санітарно-технічної кераміки.
Розроблено принципово нові засади отримання шлікерних мас для литва санітарно-технічної кераміки, що відповідають вимогам сучасного виробництва при комплексному використанні в якості каолініт-кварц-польовошпатової сировини лужних незбагачених каолінів родовищ України.
Вперше на наукових засадах з комплексним урахуванням властивостей поверхні, хіміко-мінералогічного складу та дисперсності сировини України створено склади шлікерних фарфорових мас з диференціацією умов литва в гіпсові форми та під тиском в синтетичні форми.

Монографії, підручники, навчальні посібники
1.Пащенко А.А., Воронков М.Г., Кремнеорганические защитные покрытия. – Киев: Техніка, 1969. – 252с.
2.Гидрофобизация / Под ред. Ничипоренко С.П. – Киев: Наукова думка, 1973.- 240с.
3.Регулирование физико – химических свойств технических дисперсии / Под общ. ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа. Головне изд-во, 1975. – 184с.
4.Новые цементы / Под ред. Пащенко А.А. – Киев: Будівельник, 1978. – 220с.
5.Круглицкий Н.Н., Круглицкая В.Я. Дисперсные структуры в органических и кремнийорганических средах. – Киев: Наукова думка, 1981. – 316с.
6.Полифункциональные элементоорганические покрытия / Под общ. ред. Пащенко А.А., Киев: Вища школа. Головное изд – во, 1987. – 198с.
7.Гидрофобный вспученный перлит / Пащенко А.А., Свидерский В.А. и др. – Киев: Наукова думка, 1977. – 204с.
8.Цементы из базальтов / Под ред. Пащенко А.А., Киев: Наукова думка, 1983, - 192с.
9.Кремнийорганические покрытия для защиты от биокоррозии / Пащенко А.А., Свидерский В.А. – 1988. изд-во – 9,39 у.п.л.
10.Комплексное развитие сырьевой базы промышленности строительных материалов / Удачкин И.Б., Пащенко А.А., Черняк Л.П., Захарченко П.В., Семидидько А.С., Мясникова Е.А. – К.: Будівельник, 1988. -104 с.
11.Теория цемента / Под. ред А.А.Пащенко. – К.: Будівельник 1991. – 168 с.
12.Ресурсозберігаючі технології і обладнання для виготовлення теплоізоляційного пінобетону зниженої щільності / В.А.Свідерський, С.В.Сівецький, Є.М. Панов, О.Є. Колосов К.: НТУУ „КПІ” 2006, 123 с.
13.Композиційні матеріали на основі волокон з гірських порід та неорганічних в'яжучих / Глуховський В.В., Свідерський В.А., Ященко О.М., Глуховський І.В. та ін. - К.: інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, 2006. - 140 с.
14.Физическая химия силикатов / Под общ. ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1977.-384с.
15.Производство порошковой проволоки / Под общ.ред. Походни И.К. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1977.-384с.
16.Общая технология силикатов / Под общ.ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983. – 408с.
17.Пащенко А.А., Сербин В.П., Старчевская Е.А. Вяжущие материалы. – Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1985. – 440с.
18.Физическая химия силикатов / Под ред. А.А. Пащенко. – М.: Высш. школа, 1986. – 368с.
19.Энергосберегающие и безотходные технологии получения вяжущих веществ / Под ред. Пащенко А.А. – Киев: Вища школа, 1990. – 223с.