Акредитація
Новорічна хімічна феєрія
27 грудня 2023 року о 12:00 в рамках проекту інженерна школа KPISchool "Майбутній КПІшник" буде проведена Новорічна Хімічна Феєрія! Адреса: Берестейський
Інженерна школа KPISchool
Інженерна школа KPISchool в рамках проєкту «Майбутній КПІшник» - додаткові заняття технічного спрямування (робототехніка, електроніка, програмування тощо) із
Дні відкритих дверей
Дні відкритих дверей - корпус № 4, ауд. 253 "Велика хімічна аудиторія" з 10.00 до 18.00 Контактний телефон 093-557-82-67 19.02.2016 – п’ятниця 26.02.2016 –
Вступникам! Електронний вступ цілодобово.
Шановні вступники!!! Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” приймає ваші документи навіть вночі — подавайте документи
Напрямки НДР
ZVIT.docx [38.16 Kb] (cкачиваний: 448) - ЗВІТ про наукову роботу кафедри хімічної технології композиційних матеріалів у 2017 році

Наукова школа „Композиційні матеріали” (період діяльності: з 1969 року по теперішній час) - керівники школи: д.т.н., проф. Пащенко О.О. з 1969 -1990рр.; д.т.н., проф. Свідерський В.А. з 1990 р. по теперішній час. Кількість докторів наук: -5; кандидатів наук-11. Підготовлено: докторів наук – 17, Кандидатів наук - 85. Характер школи – фундаментально-прикладний.

напрямки науково-дослідної роботи

Науково-дослідна робота на кафедрі ХТКМ виконується за трьома пріоритетними напрямами:
• Нові речовини і матеріали.
• Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток.
• Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

Основні наукові проблеми, які вирішуються при виконані досліджень:
- розробка теоретичних основ технології виробництва силікатних і композиційних матеріалів;
- розробка теоретичних основ створення та стійкості хемосорбованих кремнійорганічних покриттів і композиційних матеріалів і гідрофоб-ного захисту матеріалів;
- розробка теоретичних питань термоокислювальної, гідротермальної та хімічної деструкції елементо- і кремнійорганічних сполук;
- створення і розробка комплексних технологій виробництва екологічно чистих композиційних покриттів і матеріалів з викорис-танням вторинних продуктів промисловості (мінеральних , органічних та кремнійорганічних);
- дослідження та розробка технології виробництва модифікованих сор-бентів і наповнювачів, а також облицювальних матеріалів, просочених органічними сполуками, та укріплення неорганічних будівельних матеріалів архітектурного та історичного значення;
- розробка транспортно-захисних контейнерів з комбінованим армуван-ням для тривалого та безпечного зберігання екологічно небезпечних і токсичних промислових відходів та твердих радіоактивних відходів;
- розробка пилопригнічуючих складів для проведення робіт проти розповсюдження альфа- і бета- активних дисперсних аерозолів з твердою дисперсною фазою;
- створення наукових засад отримання поліфункціональних матеріалів з використанням золь-гель технології;
- дослідження в галузі хімії і технології мінеральних вяжучих речовин (переважно цементів) та сфери їх застосування;
- розробка складу спеціальних цементів (у тому числі, розширюючих і напружуючих).
Використання промислових відходів у виробництві в'яжучих речовин.

Основні результати розробок: Вперше в світовій практиці розроблена і здійснена в дослідно-промисловому масштабі технологія одержання портландцементного клінкеру з шихт без попереднього тонкого помелу. Створені теоретичні основи і ряд технологій по використанню фосфогіпсу, феррохромового шлаку і бокситового шламу, по зниженню енергоємності цементного виробництва. Дослідження по розробці зносо- та корозійностійких гідрофобних кремнійорганічних покриттів холодного твердіння; створення вібродемпфу-ючих покриттів і розробка теоретичних питань термоокислювальної, гідротермальної та хімічної деструкції тонких плівок поліорганосилоксанів. Розробка способів гідрофобізації дисперсних і пористих матеріалів; вивчення структуроутворень в кремнійорганічних сполуках, створення і широке впровадження спеціальних гідрофобних фільтрів для сучасної електронної апаратури, яка працює в умовах підвищеної вологості, швидкісних перепадів і різких температурних коливань. Розробка високоефективного препарата для очистки поверхні водоймищ і стічних вод від нафтопродуктів. Розробка тромборезистентних покриттів в медичній практиці. Теоретичні і практичні результати роботи кафедри ХТКМ покладені в основу розробки та серійного випуску більш ніж 50 видів вітчизняних кремнійорганічних , алкід-, акрил- і епоксикремнійорганічних лакофарбових матеріалів з експлуатаційними властивостями на рівні кращих зарубіжних аналогів.

Наукові конференції та семінари - кафедра ХТКМ з 2000 р. щорічно організує і проводить Міжнародні науково-технічні конференції «Композиційні матеріали», проводить наукові семінари “Теоретичні основи виробництва цементу” для працівників цементної галузі України.

Кафедра співпрацює з академічними та галузевими інститутами та підприємствами: - з інститутами НАН України (Інститут надтвердих матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства, Інститут біоколоїдної хімії, Інститут хімії високомолекулярних сполук і інш.); - з учбовими закладами (НТУ „Львівська політехніка, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Український державний хіміко-технологічний університет, Національний університет будівництва і архітектури ); - галузевими підприємствами (член Української Асоціації підприємств і організацій цементної промисловості “Укрцемент”, ЗАТ “Славутський ком- бінат “Будфарфор”, м. Славута, тов. “Нові будівельні матеріали”, м. Київ, ООО НТУ “Полірем” м. Київ.).

Зарубіжне партнерство - продовжуються спільні роботи з РХТУ ім. Д.І. Менделєєва та концерном „Росенергоатом”. Реалізуються плани співробітництва з кафедрою хімічної технології в’яжучих речовин Білоруського державного технічного університету.