Акредитація
Дні відкритих дверей
Дні відкритих дверей - корпус № 4, ауд. 253 "Велика хімічна аудиторія" з 10.00 до 18.00 Контактний телефон 093-557-82-67 19.02.2016 – п’ятниця 26.02.2016 –
Вступникам! Електронний вступ цілодобово.
Шановні вступники!!! Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” приймає ваші документи навіть вночі — подавайте документи
Друга атестація
Нагадуємо, що друга атестація буде 12.05. - 18.05.
Конференція
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Шістнадцятої Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" , яка відбудеться
Курсове та дипломне проектування
ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Aтестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здобувача та завершується видачею документа про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з Хімічних технологій та інженерії за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів».
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми хімічних технологій та інженерії, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів хімічної інженерії. Атестація здійснюється відкрито і публічно. Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI)) або їх структурних підрозділів сайт кафедри ХТКС та Сайт кафедри ХТКМ (анотації) . Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється в системі Unicheck, а перевірені роботи зберігаються в репозиторії університету.
Захист кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно.