Акредитація
Дні відкритих дверей
Дні відкритих дверей - корпус № 4, ауд. 253 "Велика хімічна аудиторія" з 10.00 до 18.00 Контактний телефон 093-557-82-67 19.02.2016 – п’ятниця 26.02.2016 –
Вступникам! Електронний вступ цілодобово.
Шановні вступники!!! Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” приймає ваші документи навіть вночі — подавайте документи
Друга атестація
Нагадуємо, що друга атестація буде 12.05. - 18.05.
Конференція
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Шістнадцятої Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" , яка відбудеться
Історія кафедри
фффффПідготовку інженерів-технологів силікатного профілю в Київському політехнічному інституті почали здійснювати з першого року його створення. В цьому плані значний вклад зробив інженер-технолог К.Г. Дементьєв, який став організатором і першим завідувачем кафедри технології будівельних матеріалів і мінеральних речовин, керував дипломними роботами і проектами, а в 1905 році захистив докторську дисертацію на тему "Наукові основи техніки будівельних матеріалів" і став професором
фффффК.Г. Дементьєв приклав чимало зусиль для забезпечення студентів навчальними посібниками. Відомо, що він написав близько 40 книжок з питань хімії, хімічної технології і теплотехніки будівельних матеріалів, хімічного контролю виробництва.
фффффВ 1921 році від вказаної кафедри відокремилась кафедра технології силікатів на чолі з Б.С. Лисіним, який в справу організації кафедри вніс кращі традиції свого вчителя К.Г. Дементьєва. Під безпосереднім керівництвом Б.С. Лисіна підготовлено близько 500 інженерів-технологів для силікатної промисловості і науки, багато з них зарекомендували себе як фахівці високого рівня.
В 1920 році Б.С. Лисін керував відновленням крупних Новоросійських цементних заводів, у 1928 році він був головою Комісії по вивченню районів будівництва цементних заводів на Україні та сировинної бази. Вагомим є творчий внесок Б.С. Лисіна та його учениці К.А. Галабутської, яка потім стала завідувачем кафедри хімічної технології силікатів Львівського політехнічного інституту, в розвиток каолінової промисловості на Україні. За наукові розробки академік АН УРСР Б.С. Лисін удостоєний Державної премії СРСР, а його роботи з дослідження каолінів України узагальнені в ряді монографій.
В 1956 році кафедру технології силікатів КПІ очолив д.т.н., професор О.О. Алентьєв. Продовжуючи традиції своїх попередників, він розширив наукові дослідження кафедри в галузі вогнетривів. До речі, йому належить розробка технології одержання гідроксиду магнію з ропи озера Сиваш. Чільне місце серед працівників кафедри займав к.т.н.. доцент В.В. Манжурнет - відомий спеціаліст в галузі в'яжучих матеріалів повітрянного твердіння, який в 1954-1955 та 1961-1962 р. р. завідував кафедрою в'яжучих речовин КПІ.
В 1962 році кафедри технології силікатів та в'яжучих речовин КПІ були об'єднані в одну кафедру технології силікатів під керівництвом О.О. Алентьєва, якою він завідував до 1964 року.
З 1964 року цю кафедру очолював д.т.н., проф. О.В. Ралко. Науковий напрямок його досліджень пов'язаний з виясненням термодинамічних і термохімічних характеристик при сушці та випалі силікатів.
В 1969 році кафедру технології силікатів КПІ розділили на дві: хімічної технології керамики та скла - завідувач кафедри О. В. Ралко та хімічної технології в'яжучих речовин на чолі з д.т.н., професором О.О. Пащенко, яку він очолював до кінця 1989 року. О.О. Пащенко створив наукову школу, основними напрямками робіт якої поряд з традиційною для КПІ проблемою розширення сировинної бази силікатних виробництв були роботи в галузі створення теоретичних основ технології виробництва силікатних та композиційних матеріалів.
З 1990 року по теперішній час кафедрою керує д.т.н., проф. В.А. Свідерський. Сучасна назва кафедри поєднує спеціалізації з хімічної технології в'яжучих, полімерних і композиційних матеріалів та відповідає обсягу робіт, які виконує педагогічний колектив по основним напрямкам наукових досліджень.
В 1991 році був здійснений перший набір на спеціальність "Технологія переробки полімерів", а в 1997 році - перший випуск спеціалістів. Колективом кафедри здійснена велика робота по створенню методичного забезпечення викладання профілюючих дисциплін.