Акредитація
Центр міжнародної освіти
Завантажити - оновлений сайт центру Міжнародної освіти Завантажити - центр Міжнародної освіти - посилання на освітні пограми
Договори про співпрацю
Завантажити На сайт кафедри ХТКМ додано інформацію про підписані договори про співпрацю (меморандуми) між кафедрою та підрприємствами, науковими установами та
Анонс конференції 2024 рік
До уваги студентів, аспірантів, науковців та викладачів! Запрошуємо Вас взяти участь в ХIIІ Міжнародній науково-практичній Web-конференції «Композиційні
День відкритих дверей
Запрошуємо вас долучитися 17 лютого 2024 року до Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest ОНЛАЙН, на якому ви дізнаєтеся про освітні
Дорогань Наталія Олександрівна
асистент кафедри ХТКМ

Науковий напрямок:

СКЛАД І СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ
БІЛОГО ЦЕМЕНТУ НА ОСНОВІ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

В 2011 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». У 2011 році вступила до аспірантури НТУУ «КПІ».

моб: (098) 714-30-39
E-mail: nataliyadorogan@ukr.net

Вибрані публікації:
1. Дорогань Н.О. Коагуляційна структура шламу для виготовлення білого цементу / [Н.О. Дорогань, Л.П. Черняк, А.В. Миронюк] // Строительные материалы и изделия. – К. – 2012. - № 3(74). – С. 14 – 16.
2. Дорогань Н.О. Регулювання коагуляційної структури шламу білого цементу / [Н.О. Дорогань, В.А. Свідерський, Л.П. Черняк] // Вісник Національго технічного університету «ХПІ».- Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. - № 32. – С. 77 – 81.
3. Дорогань Н.О. Вплив глиноземвмісного компоненту на структуроутворен-ня клінкеру білого цементу / [Н.О. Дорогань, Л.П. Черняк] // Будівельні матеріали, вироби та санітарна кераміка. – Київ. – 2013- №48.- С. 45 – 50.
4. Dorogan N.A. Fertigungstechnologie des wei.en Zements — Aspekte der Strukturierung / [Dorogan N.A., Svidersky V.A., Chernyak L.P.] // Europaische Fachhochschule «European Applied Sciences» #10 – 2013 Volume 2. – Stuttgart, Germany. -2013. – р. 8 – 13.
5. Дорогань Н.А. Особенности коагуляционной структуры шлама белого цемента / [Н.А. Дорогань, Л.П. Черняк, А.В. Миронюк] // Вопросы науки и техники Часть ІІ. – Новосибирск: Изд. «ЭКОР - книга», 2012. – С. 49 – 54.
6. Дорогань Н.О. Вплив мінералізаторів на коагуляцій ну структуру цементного шламу / [Н.О. Дорогань , В.Я. Круглицька, Л.П. Черняк] // Тези: IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. – Київ. – 2012. – С. 189.
7. Дорогань Н.О. Склад і коагуляцій на структура цементного шламу / [Н.О. Дорогань, Л.П. Черняк] // Матеріали VI Міжнародної науково – технічної WEB - конференції «Композиційні матеріали». – Київ. – 2012. - № 39. – С. 37 – 40.
8. Дорогань Н.А. Состав и структурообразования цементного клинкера / [Н.А. Дорогань, Л.П. Черняк] // VI Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы технических наук ». – Москва. – 2013. – С. 97